if

Оператор if

Це один з найважливіших операторів багатьох мов, включаючи PHP. Він дозволяє виконувати фрагменти коду в залежності від умови. Структуру оператора if можна представити наступним чином:

if (вираз) блок_виконання

Тут вираз є будь-який правильний PHP-вираз (тобто все, що має значення). У процесі обробки скрипта вираз перетвориться до логічного типу. Якщо в результаті перетворення значення виразу істинно (True), то виконується блок_виконання. В іншому випадку блок_виконання ігнорується. Якщо блок_виконання містить кілька команд, то він повинен бути укладений у фігурні дужки {}.

Правила перетворення виразу до логічного типу: 
1. Правила перетворення виразу до логічного типу:

  • логічне False
  • цілий нуль (0)
  • дійсний нуль (0.0)
  • порожній рядок і рядок "0"
  • масив без елементів
  • об'єкт без змінних (детально про об'єкти буде розказано в одній з наступних лекцій)
  • спеціальний тип NULL

2. Всі інші значення перетворюються в TRUE.

Приклад. Умовний оператор if

<? 
$Names = array ("Іван", "Петро", "Семен"); 
if ($Names[0] == "Іван") { 
echo "Привіт, Ваня!"; 
$Num = 1; 
$Account = 2000; 

if ($num) echo "Іван перший у списку!"; 
$Bax = 30; 
if ($Account > 100 * $Bax +3) 
echo "Цей рядок не з'явиться 
на екрані, так як умова не виконана "; 
?>