array_chunk ()

Функція array_chunk

array_chunk () розбиває масив на кілька підмасивів заданої довжини. Синтаксис її такий:

array_chunk (масив, розмір 
[, зберігати_ключі])

У результаті роботи array_chunk () повертає багатовимірний масив, елементи якого являють собою отримані підмасиви. Якщо задати параметр зберігати ключі як true, то при розбитті будуть збережені ключі вихідного масиву. В іншому випадку ключі елементів замінюються числовими індексами, які починаються з нуля.

Приклад. У нас є список запрошених, оформлений у вигляді масиву їх прізвищ. У нас є столики на три персони. Тому потрібно розподілити всіх запрошених по троє.

<? Php 
$persons = array ("Іванов", "Петров", 
"Сидорова", "Зайцева", "Волкова"); 
$triples = array_chunk ($persons, 3); 
// Ділимо масив на підмасиви 
// По три елементи 
foreach ($triples as $k => $table) { 
// Виводимо отримані трійки 
echo "За столиком номер $ k сидять: <ul>"; 
foreach ($table as $pers) 
echo "<li> $pers"; 
echo "</ ul>"; 
} ?>

У результаті отримаємо: 
за столиком номер 0 сидять:

  • Іванов
  • Петров
  • Сидорова

за столиком номер 1 сидять:

  • Зайцева
  • Волкова