BIN ()

BIN(N)

Повертає рядок, що є двійковою величиною N, де N - ціле число великого розміру (BIGINT). Еквівалентна функції CONV(N,10,2). Якщо N дорівнює NULL, повертається NULL:

 

SELECT BIN(12); -> '1100'