OCT ()

OCT(N)

Повертає рядковий еквівалент восьмеричного значення числа N, де N - ціле число великого розміру. Еквівалентно функції CONV(N,10,8). Якщо N дорівнює NULL, повертається NULL:

 

SELECT OCT(12); -> '14'