HEX ()

HEX(N_or_S)

Якщо N_OR_S - число, то повертається рядковий еквівалент шіснадцятрокового числа N, де N - ціле число великого розміру (BIGINT). Еквівалентна функції CONV(N,10,16). Якщо N_OR_S - рядок, то функція повертає шіснадцятковий рядок N_OR_S, де кожний символ в N_OR_S конвертується в 2 шіснадцяткових числа.

 

SELECT HEX(255); -> 'FF'
SELECT HEX("abc"); -> 616263