CONCAT ()

CONCAT(str1,str2,...)

Повертає рядок, що є результатом конкатенації аргументів. Якщо хоча б один з аргументів рівний NULL, вертається NULL. Може обробляти більше 2 аргументів. Числовий аргумент перетвориться в еквівалентну строкову форму:

 

mysql> SELECT CONCAT('My', 'S', 'QL'); -> 'Mysql'