CONCAT_WS ()

CONCAT_WS(separator, str1, str2,...)

Функція CONCAT_WS() означає CONCAT With Separator (конкатенація з роздільником) і являє собою спеціальну форму функції CONCAT(). Перший аргумент є роздільником для інших аргументів. Роздільник, так само як і інші аргументи, може бути рядком. Якщо роздільник рівний NULL, то результат буде NULL. Дана функція буде пропускати всі величини NULL і порожні рядки, розташовані після аргументу-роздільника. Роздільник буде додаватися між рядками, що підлягають конкатенації:

 

SELECT CONCAT_WS(",","First name","Second name","Last Name");

-> 'First name,Second name,Last Name'