INSTR ()

INSTR(str,substr)

Повертає позицію першого входження підрядка substr у рядок str. Те ж, що й двоаргумантна форма функції LOCATE(), за винятком зміни місць аргументів:

 

SELECT INSTR('foobarbar', 'bar'); -> 4

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи. В Mysql 3.23 ця функція чутлива до регістру, а в 4.0 вона чутлива до регістру тільки у випадку, якщо хоча б один з аргументів є рядком із двійковими даними.