LPAD ()

LPAD(str,len,padstr)

Повертає рядок str, який доповнюється ліворуч рядком padstr, поки рядок str не досягнеться довжини len символів. Якщо рядок str довше, чим len, то він буде вкорочений до len символів.

 

SELECT LPAD('hi',4,'??'); -> '??hi'