LEFT ()

LEFT(str,len)

Повертає крайні ліворуч len символів з рядка str:

 

SELECT LEFT('foobarbar', 5); -> 'fooba'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи