RIGHT ()

RIGHT(str,len)

Повертає крайні праворуч len символів з рядка str:

 

SELECT RIGHT('foobarbar', 4); -> 'rbar'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.