SUBSTRING_INDEX ()

SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)

Повертає підрядок з рядка str перед появою count входжень роздільника delim. Якщо count позитивний, то вертається все, що перебуває ліворуч від останнього роздільника (рухаючись ліворуч). Якщо count негативний, то вертається все, що перебуває праворуч від останнього роздільника (рухаючись праворуч):

 

SELECT SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', 2); -> 'www.mysql'

SELECT SUBSTRING_INDEX('www.mysql.com', '.', -2); -> 'mysql.com'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.