TRIM ()

TRIM([[BOTH | LEADING | TRAILING] [remstr] FROM] str)

Повертає рядок str з вилученими всіма префіксами й/або суфіксами, зазначеними в remstr. Якщо не зазначений жоден зі специфікаторів BOTH, LEADING або TRAILING, то мається на увазі BOTH. Якщо аргумент remstr не заданий, то видаляються пробіли:

 

SELECT TRIM(' bar '); -> 'bar'

SELECT TRIM(LEADING 'x' FROM 'xxxbarxxx'); -> 'barxxx'

SELECT TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx'); -> 'bar'

SELECT TRIM(TRAILING 'xyz' FROM 'barxxyz'); -> 'barx'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.