REPLACE ()

REPLACE(str,from_str,to_str)

Повертає рядок str, у якому всі входження рядка from_str замінені на to_str:

 

SELECT REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww'); -> 'Wwwwww.mysql.com'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.