REVERSE ()

REVERSE(str)

Повертає рядок str зі зворотним порядком символів:

 

SELECT REVERSE('abc'); -> 'cba'

 

Дана функція підтримує багатобайтові символи.