FIELD ()

FIELD(str,str1,str2,str3,...)

Повертає індекс рядка str у списку str1, str2, str3, .... Якщо рядок str не знайдений, вертається 0. Функція FIELD() є додатковою стосовно функції ELT():

 

SELECT FIELD('ej', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo'); -> 2

SELECT FIELD('fo', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo'); -> 0