LIKE

expr LIKE pat

Функція робить порівняння із шаблоном, використовуючи операції порівняння простих регулярних виразів в SQL. Повертає 1 (ІСТИНА) або 0 (НЕПРАВДА). Вираз LIKE використомує два наступних символів-шаблонів в pat:

 

Символ

Опис

%

Відповідає будь-якій кількості символів, навіть нульових

_

Відповідає рівно одному символу

 

 

SELECT 'David!' LIKE '%D%v%'; -> 1

 

expr NOT LIKE pat

Те ж, що й NOT (expr LIKE pat).