STRCMP ()

STRCMP(expr1,expr2)

Функція STRCMP() повертає: 0, якщо рядки ідентичні, -1 - якщо перший аргумент менше другого ( відповідно до наявного порядку сортування), і 1 - в інших випадках:

 

SELECT STRCMP('text', 'text2'); -> -1

SELECT STRCMP('text2', 'text'); -> 1

SELECT STRCMP('text', 'text'); -> 0