COUNT ()

COUNT(expr)

Повертає кількість величин зі значенням, не рівним NULL, у рядках, отриманих за допомогою команди SELECT:

 

COUNT(DISTINCT expr,[expr...])

Повертає кількість величин, що недорівнює значенню expr.