AVG ()

AVG(expr)

Повертає середнє значення аргументу expr