STRCMP ()

STRCMP(str1, str2)

 

Ця функція повертає результат 1, 0, -1, якщо перший аргумент лексично більший, рівний чи менший за другий. Результат буде NULL, якщо хоча б один з аргументів має значення NULL. Починаючи з MySQL 4.0.0, при порівнянні регістр символів не враховується, за винятком тих випадків, якщо один з аргументів є бінарним рядком.

 

STRCMP('a', 'a') ->0
STRCMP('a', 'A') ->0
STRCMP('A', 'a') ->0
STRCMP(BINARY 'a', 'A') ->1
STRCMP(BINARY 'A', 'a') ->-1