CAST ()

CAST(expr AS type)

 

Перетворювати тип значення expr в заданий тип. Значення type може бути BINARY(подвійний рядок), DATE, DATETIME, TIME, SIGNED, SIGNED INTEGER, UNSIGNED або UNSIGNED INTEGER.

 

CAST(304 AS BINARY) >'304'
CAST(-1 AS UNSIGNED) >18446744073709551615

 

Функція CAST() може знадобитися для зміни типів стовпців.

Функція CAST() з'явилась в MySQL 4.0.2.