ACOS ()

ACOS(x)

 

Ця функція повертає арккосинус аргументу х або значення NULL, якщо х не знаходиться в діапазоні від -1 до +1.

 

ACOS(1) ->0.000000
ACOS(0) ->1.570796
ACOS(-1) ->3.141593

 

Функція ACOS() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.