ASIN ()

ASIN(x)

 

Ця функція повертає арксинус аргументу х або значення NULL, якщо х не знаходиться в діапазоні від -1 до +1.

 

ASIN(1) ->1.570796
ASIN(0) ->0.000000
ASIN(-1) ->-1.570796

 

Функція ASIN() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.