COS ()

COS(x)

 

Ця функція повертає косинус аргументу х, заданого в радіанах.

 

OS(0) ->1.000000
OS(PI() ) ->-1.000000
OS(PI() / 2) ->0.000000

 

Функція COS() вперше з'явилась в MySQL 3.21.8.