LOG ()

LOG(x)

LOG(b, x)

 

Ця функція повертає натуральний(з основою е) логарифм аргументу х.

 

LOG(0) ->NULL
LOG(1) ->0.000000
LOG(2) ->0.693147
LOG(EXP(1) ) ->1.000000

 

Формат з двома аргументами повертає логарифм х з основою b.

 

LOG(10, 100) ->2.00000000
LOG(2, 256) ->2.000000

 

Формат з двома аргументами вперше появився в MySQL 4.0.3. В ранніх версіях функцію LOG() використовують для вирахування логарифма з основою b аргументу х, використовуючи формулу LOG(х)/LOG(b).

 

LOG(100)/LOG(10) ) ->2.00000000
LOG10(100) ) ->2.000000