TRUNCATE ()

TRUNCATE(x, d)

 

Повертає значення аргументу х з дробовою частиною, заокругленою до d знаків після коми. Якщо аргумент d рівний нулю, то повернутий результат не має десяткової коми або дробової частини. Якщо d більше, ніж кількість десяткових розрядів в х, то вкінці дробової частини додається відповідна кількість нулів.

 

TRUNCATE(1.23, 1) ->1.2
TRUNCATE(1.23, 0) ->1
TRUNCATE(1.23, 4) ->1.2300

 

Функція TRUNCATE() вперше з'явилась в MySQL 3.21.16.