DISTINCT

DISTINCT.
Пропускає рядки, в яких всі вибрані поля ідентичні, тобто усуває дублювання даних.