BETWEEN

Оператор BETWEEN схожий на оператора IN. Відмінність полягає в тому, що IN перераховує всі значення, BETWEEN визначає діапазон, тобто предикат стане вірним тілько тоді, коли значення стовпця, пополо у вказаний діапазон. В запиті вказуємо BETWEEN з початковим значенням, потім AND і кінцеве значення. На відміну від IN, BETWEEN чутливий до порядку, і перше значення в пропозиції повинне бути першим по алфавітному або числовому порядку. Наприклад:

 

SELECT * FROM Salespeople WHERE comm BETWEEN 10 AND 12;
SELECT * FROM Salespeople WHERE city BETWEEN 'Berlin' AND 'London';