NUMERIC

NUMERIC або DECIMAL (DEC). Ці типи даних ідентичні. Тип числа з плаваючою крапкою. Використовується для зберігання грошових значень.