VARCHAR

VARCHAR. Тип використовується для збереження радків змінної довжини. Так як і в попередньому типі вказується його довжина, наприклад VARCHAR(30), при такому оголошенні рядки довше 30 символів будуть обрізані. Різниця між цим і попереднім типом в тому, що в типі з фіксованою довжиною обробка інформації відбувається швидше, але розмір самої БД буде більший.