MONTH ()

MONTH(date)

Повертає порядковий номер місяця в році для аргумента date у діапазоні від 1 до 12:

 

SELECT MONTH('1998-02-03'); -> 2