YEAR ()

YEAR(date)

Повертає рік для аргумента date у діапазоні від 1000 до 9999:

 

SELECT YEAR('98-02-03'); -> 1998