SECOND ()

SECOND(time)

Повертає кількість секунд для аргумента time у діапазоні від 0 до 59:

 

SELECT SECOND('10:05:03'); -> 3