PERIOD_ADD ()

PERIOD_ADD(P,N)

Додає N місяців до періоду P (у форматі YYMM або YYYYMM). Повертає величину у форматі YYYYMM. Слід ураховувати, що аргумент періоду P не є значенням дати:

 

SELECT PERIOD_ADD(9801,2); -> 199803