PERIOD_DIFF ()

PERIOD_DIFF(P1,P2)

Повертає кількість місяців між періодами P1 і P2. P1 і P2 повинні бути у форматі YYMM або YYYYMM. Слід ураховувати, що аргументи періоду P1 і P2 не є значеннями дати:

 

SELECT PERIOD_DIFF(9802,199703); -> 11