TO_DAYS ()

TO_DAYS(date)

функція повертає номер дня для дати, зазначеного в аргументі date, (кількість днів, що пройшли з року 0):

SELECT TO_DAYS(950501); -> 728779

SELECT TO_DAYS('1997-10-07'); -> 729669