TIME_FORMAT ()

TIME_FORMAT(time,format)

Дана функція використовується аналогічно описаної вище функції DATE_FORMAT(), але рядок format може містити тільки ті визначники формату, які відносяться до годин, хвилин і секунд. При вказівці інших визначників буде повернуто NULL або 0.