CURTIME ()

CURTIME()

CURRENT_TIME()

Повертає поточний час як величину у форматі HH:MM:SS або HHMMS, залежно від того, у якому контексті використовується функція - в рядковому або числовому:

 

SELECT CURTIME(); -> '23:50:26'

SELECT CURTIME() + 0; -> 235026