DROP TRIGGER

 

Оператор DROP TRIGGER дозволяє видаляти існуючі тригери і має наступний синтаксис:

DROP TRIGGER tbl_name.trigger_name

Оператор видаляє тригер з ім'ям trigger_name таблиці tbl_name. У прикладі демонструється видалення тригера restrict_user таблиці users, створеного в прикладах вище.

Приклад. Видалення тригера

DROP TRIGGER users.restrict_user;