DateToStr ()

Функція DateToStr (Date: TDateTime): string;

Опис: Функція перетворює значення дати, тип TDateTime в його строковий вид. Формат дати визначається з глобальної змінної ShortDateFormat.

Приклад
Див приклад функції Date.