StrToDateTime ()

Функція StrToDateTime (const S: string):TDateTime;
Опис

Функція перетворює строкове подання дати йчасу в значення типу TDateTime. Вхідна S повинна мати формат MM / DD / YY HH: MM:SS (ММ / ДД / РР ГГ: ММ: СС). Порядок дня, місяця і року в рядку визначається значенням глобальної змінної ShortDateFormat. Значення секунд може бути опущено. Якщо у вхідному рядку після значеннячасу стоїть 'AM' або 'PM', то перетворення відбувається з використанням 12-ти годинного формату часу, інакше використовується 24-х годинний формат. Докладну інформацію про формат дати див. в описі функції StrToDate. Якщо рядок S містить неприпустиме значення,то виникає виняток EConvertError.

Приклад
Перегляньте приклади процедур ReplaceDate,ReplaceTime