DecodeDate ()

Процедура DecodeDate (D: TDateTime; var Year,Month, Day: Word);
Опис

Процедура повертає рік (Year) місяць (Month) ідень (Day) дати, значення якої вказано у форматіTDateTime. Вхідна дата передається в параметрі D. Якщо значення D <= 0 або не містить значення дати, то в змінні Year, Month,Day записується 0.

Приклад
var
D: TDateTime;
Year, Month, Day: Word;
begin
D: = Now;
DecodeDate (D, Year, Month, Day);
MessageDlg ('Сегодня ' + # 13 # 13 + 'Кількість:'+ IntToStr (Day) + # 13 + 'Місяць:' + IntToStr(Month) + # 13 + 'Рік:' + IntToStr (Year),mtInformation, [mbOk], 0);
end;