DaysInAMonth ()

function DaysInAMonth (const Year, Month: Word):Word;
Опис
Функція DaysInAMonth видає кількість днів у вказаному Році, Місяці.
Приклад
begin

ShowMessage ('Днів в Лютому 2000 =' +
IntToStr (DaysInAMonth (2000, 2)));
end;