DaysInAYear ()

function DaysInAYear (const Year: Word): Word;
Опис
Функція DaysInAYear видає кількість днів у даному Році. Рік може бути в діапазоні 0 .. 9999
Приклад
begin
ShowMessage ('Днів у 2000р. =' +
IntToStr (DaysInAYear (2000)));
end;