IncMinute ()

function IncMinute (const StartDateTime:TDateTime {; NumberOfMinutes: Integer = 1}):TDateTime;
Опис
Функція IncMinute повертає значення TDateTime, яке на NumberOfMinutes хвилин більше, ніж передане значення StartDateTime. Рік, місяць, день і значення годин збільшуються відповідно. Значення приросту єдовільним (за замовченням 1). Функції DecMinute немає. Замість цього, використовуйте IncMinute з негативним приростом.

Приклад
var
myDate: TDateTime;
begin

myDate: = EncodeDateTime (2000, 12, 31, 23, 0,0, 0);
ShowMessage ('myDate =' + DateTimeToStr(myDate));

myDate: = IncMinute (myDate, 100);
ShowMessage ('myDate + 100 хвилин =' +DateTimeToStr (myDate));

myDate: = IncMinute (myDate, -40);
ShowMessage ('myDate - 40 хвилин =' +DateTimeToStr (myDate));
end;