IncSecond ()

function IncSecond (const StartDateTime:TDateTime {; NumberOfSeconds: Integer = 1}):TDateTime;
Опис

Функція IncSecond повертає значення TDateTime, яке на NumberOfSeconds секунд більше, ніж передане значення StartDateTime. Рік, місяць, день і значення годин збільшуються відповідно. Значення приросту єдовільним (за замовченням 1). Функції DecSecond немає. Замість цього, використовуйте IncSecond з негативним приростом.

Приклад
var
myDate: TDateTime;
begin

myDate: = EncodeDateTime (2005, 12, 31, 23,59, 0, 0);
ShowMessage ('myDate =' + DateTimeToStr(myDate));

myDate: = IncSecond (myDate, 60);
ShowMessage ('myDate + 100 seconds =' +DateTimeToStr (myDate));

myDate: = IncSecond (myDate, -120);
ShowMessage ('myDate - 120 seconds =' +DateTimeToStr (myDate));
end;