IncYear ()

function IncYear (const StartDate: TDateTime {;NumberOfYears: Integer = 1}): TDateTime;
Опис

Функція IncYear повертає значення TDateTime,яке на NumberOfYears років більше, ніж передане значення StartDateTime. Значення приросту є довільним (за замовченням 1). Після збільшення року, якщо значення дня занадто велике для отриманого місяця / року,то воно зменшується до найвищого значення отриманого місяця / року. Функції DecYear немає. Замість цього, використовуйте IncYear з негативним приростом.

Приклад
var
myDate: TDateTime;
begin

myDate: = EncodeDate (2000, 02, 29);
ShowMessage ('myDate =' + DateToStr(myDate));

myDate: = IncYear (myDate, 2);
ShowMessage ('myDate + 2 years =' +DateToStr (myDate));

myDate: = IncYear (myDate, -2);
ShowMessage ('myDate - 2 years =' + DateToStr(myDate));
end;