MonthOfTheYear ()

function MonthOfTheYear (const Date: TDateTime):Word;
Опис

Функція MonthOfTheYear повертає індексний номер місяця року. Значення знаходиться в діапазоні від 1 (січень) до12 (грудень).

Приклад
var
myDate: TDateTime;
begin
myDate: = EncodeDate (2002, 10, 29);
ShowMessage ('Місяць року =' +
IntToStr (MonthOfTheYear (myDate)));
end;