Tomorrow ()

function Tomorrow: TDateTime;
Опис

Функція Tomorrow повертає дату завтрашнього дня в місцевому часовому поясі. Через те, що повертається значення типу TDateTime, час встановлюється в 0 (початок дня).

Приклад
begin
ShowMessage ('Вчора =' + DateToStr(Yesterday));
ShowMessage ('Сьогодні =' + DateToStr (Date));
ShowMessage ('Завтра =' + DateToStr(Tomorrow));
ShowMessage ('Завтрашнє час =' + TimeToStr(Tomorrow));
end;